Γιατί να μην έχει και η Πάτρα το πάρκο της?

Τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν ποδήλατο σε χώρους όπου ενοχλούν κόσμο και δεν ευχαριστιουνται και τα ίδια. Για αυτό ζητάμε ένα SKATEPARK και στην Πάτρα. Όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει να φτιαχτεί πάρκο στην Πάτρα γράφοντας το email του εδώ στο link και ευχόμαστε το καλύτερο.

category: